VIRSISU

12/9/98


Click here to start


Table of Contents

VIRSISU

Sisältö

Sovellusalueen ominaispiirteitä

Virtuaalitodellisuuden*) mahdollisuuksia sisustamisessa

Virtuaalisisustamisen ongelmia todellisuudessa

Projektin lähtökohta

Projektin tavoite ja sisältö

Projektin osallistujat

Väri- ja tekstuurihallinta

Väri- ja tekstuurihallinta

Väri- ja tekstuurihallinta

Väri- ja tekstuurihallinta

Väri- ja tekstuurihallinta

Väri- ja tekstuurihallinta

Pilot -järjestelmä

Pilot -järjestelmä

Sisustusprosessin analysointi

Sisustusprosessin analysointi

Sisustusprosessin analysointi

Sisustusprosessin analyysi

Sovellusesimerkki

Yhteenveto

Author: Matti Kuusisto

Email: matti.kuusisto@vtt.fi