VTT Julkaisuja - Publikationer 1995

800. Tuomo Huttunen: Yhteismallinnus ja -simulointi VHDL-ympäristössä. VTT, Espoo, 1995.

801. Jaakko Salmi: Tulenkestävien materiaalien kestävyys biomassan kaasutusolosuhteissa. VTT, Espoo, 1995.

802. Pertti Auerkari - Pekka Pohjanne - Reino Mäkinen - Martti Mäkipää: Soodakattilan tulistinmateriaalien kestävyys paine- ja ympäristökuormituksissa. VTT, Espoo, 1995.

803. Heikki Kukko - Kai Tattari: Betonikokeet uusilla suomalaisilla sementeillä. VTT, Espoo, 1995.

804. Mikko Laitinen: Konvektiivisten kulkeutumisongelmien mallintaminen parannetuilla Galerkinin elementtimenetelmillä. VTT, Espoo, 1995.

805. Alpo Ranta-Maunus - Holger Forsén - Antti Hanhijärvi - Antti Hukka - Jukka Partanen: Sahatavaran kuivauksen simulointi. VTT, Espoo, 1995.

806. Maija-Liisa Mattinen: Eri menetelmien soveltaminen selluloosa-sellulaasivuorovaikutuksen tutkimiseen: lisensiaattityö VTT, Espoo, 1995.

807. Tarmo Lemola - Kirsi LaPointe: Suomi Eurekassa - Eureka Suomessa VTT, Espoo, 1995.

808. Heikki Kukko - Kai Tattari: Korkealujuusbetonien säilyvyys. VTT, Espoo, 1995. [Open Access]

809. Esa Mäkelä - Margreta Wahlström - Ulla-Maija Mroueh - Martti Keppo - Pia Rämö: Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteiden ja lentotuhkan hyötykäyttö maanrakentamisessa. VTT, Espoo, 1995. [Open Access]

810. Jorma Salonen: Compound-putken ja 15 Mo 3-teräksen mikrorakennemuutokset pitkäaikaisessa hehkutuksessa. VTT, Espoo, 1995. [Open Access]