VTT Julkaisuja - Publikationer 1996

811. Riitta Pipatti - Kari Hänninen - Raili Vesterinen - Margareta Wihersaari - Ilkka Savolainen: Jätteiden käsittelyvaihtoehtojen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. VTT, Espoo, 1996. [Open Access]

812. Veikko Tarvainen - Holger Forsén - Antti Hukka: Männyn ja kuusen kuumakuivauskaavojen kehittäminen ja kuivatun sahatavaran ominaisuudet. VTT, Espoo, 1996. [Open Access]

813. Kari Sipilä: Tilastollisten mallien soveltaminen kaukolämpöjärjestelmän dynamiikan kuvaamiseen. VTT, Espoo, 1996.

814. Pertti Viitaniemi - Saila Jämsä: Puun modifiointi lämpökäsittelyllä. VTT, Espoo, 1996. [Open Access]

815. Antti Hukka: Puun kuivumisen matemaattinen mallintaminen korkeissa lämpötiloissa. VTT, Espoo, 1996. [Open Access]

816. Laura Apilo: Pehmeiden emulsiotekniikalla valmistettujen asfalttipäällysteiden suunnittelu. VTT, Espoo, 1996. [Open Access]

817. Jari Kallela: Automaation paradigmat: Käyttäjien osallistuminen automaation suunnitteluun. Väitöskirja. VTT, Espoo, 1996.

818. Kari Lahdenperä - Matti Kankare: Höyrystimien testaustekniikoiden vertailu PISC-projektissa. VTT, Espoo, 1996.

819. Arja Saarenheimo: Elementtimenetelmän käyttö stabiilin särönkasvun arvioinnissa. Lisensiaattityö. VTT, Espoo, 1996.