VTT Julkaisuja - Publikationer 2001

847. Markku Riihimäki - Erkki Lehtinen - Martti Muroma - Taneli Häme - Tapio Näkyvä: Brandiajattelu kiinteistöalalla. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

848. Tarja Häkkinen - Sirje Vares - Erkki Vesikari - Vesa Karhu: Rakennusten elinkaaritekniikka. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

849. Pasi Hemmilä - Arto Usenius - Irma Welling - Tapani Ollila - Sari Rautio: Ympäristöystävällinen puuntyöstö. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

850. Erkki Vesikari - Liisa Rautiainen - Eva Häkkä-Rönnholm - Kari Silvennoinen - Mikael Salonvaara - Hannu Viitanen: Julkisivujen ja katteiden käyttöiän ennakointi. VTT, Espoo, 2001.

851. Merja Itävaara: Jätevirtojen hallinta USA:ssa. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

852. Sauli Liukkonen: Moniakselisten kuormitusten mittaus ja tallennus. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

853. Teemu Reiman: Organisaatiokulttuuri Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten valvonta -osastolla. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

854. Jari Kettunen - Magnus Simons: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

855. Pertti Lahdenperä - Kristiina Sulankivi: Monikriteerinen toteuttajan valinta rakennushankkeessa. VTT, Espoo, 2001. [Open Access]

At this point the series was merged with VTT Publications.